Po prepnutí na iný kanál zostane obraz na cca 2 sek. staticky

Dreambox DM 900 UHD
Po prepnutí na iný kanál zostane obraz na cca 2 sek. staticky. Je to Ok?
Dobrý deň.
Obraz pri prepnutí buď stmávne alebo na krátku dobu zamrzne(je to bežné), dá sa to nastaviť v nastaveniach prijímača.
Celková doba prepnutia u kódovaných HD programoch pri príjme s dekódovacou kartou je cca 2.5-3sekundy. Ak je to viac tak je to závislé od konfigurácie a binárneho súboru softcamu ktorý dekóduje, alebo od druhu príjmu. Taktiež je to závislé od aktuálnosti driverov danej enigmy.