DM520 Mini
Na ovládači RC20 od MD520mini nie je tlačidlo TV/radio. Manželka postláčala tlačidla, prepla to na rádia a teraz to nemôžem vrátiť na Tv. Neviete aké je to tlačidlo alebo aká kombinácia tlačidiel ?

Dobrý deň.

Ak chcete prepnúť z radiového zoznamu na TV, tak stlačte na diaľkovom tlačidlo HELP.

Zobrazia sa Vám ponuky , kde vyberiete a potvrdíte tlačidlom OK voľbu “Zobraziť prehrávač TV” a zobrazí sa Vám zoznam programov TV.

Ak chcete z TV na rádio postup je rovnaký iba v danej ponuke navolíte voľbu “Zobraziť prehrávač rádia…

Z rádia na TV zoznam a opačne sa dá prepnúť aj cez webrozhranie prijímača ak zadáte do prehliadača smartfónu alebo PC IP adresu dreamboxu ( tam je zoznam Televízia a rádio).