DM520 Mini
Na ovládači RC20 od MD520mini nie je tlačidlo TV/radio. Manželka postláčala tlačidla, prepla to na rádia a teraz to nemôžem vrátiť na Tv. Neviete aké je to tlačidlo alebo aká kombinácia tlačidiel ?

Dobrý deň.

1:Ak chcete prepnúť z radiového zoznamu na TV, tak stlačte na diaľkovom tlačidlo HELP.

Zobrazia sa Vám ponuky , kde vyberiete a potvrdíte tlačidlom OK voľbu „Zobraziť prehrávač TV“ a zobrazí sa Vám zoznam programov TV.

Ak chcete z TV na rádio postup je rovnaký iba v danej ponuke navolíte voľbu „Zobraziť prehrávač rádia…

2.Z rádia na TV zoznam a opačne sa dá prepnúť aj cez webrozhranie prijímača ak zadáte do prehliadača smartfónu alebo PC IP adresu dreamboxu ( tam je zoznam Televízia a rádio).

3.Nakoľko na nových typoch diaľkových ovládačov je miesto tlačidla HELP tlačidlo mikrofónu, tak neostáva nič iné ako namapovať niektoré tlačidlo na funkciu rádia. V enigme DE to prevediete tak že stlačíte modré tlačidlo na DO (tým sa otvorí Dream Elite panel) a v ňom prejdete a potvrdíte položku RCU Setup.

Vyberiete ktoré tlačidlo chcete nastaviť(nadídete naň a stlačíte OK na diaľkovom v našom prípade sme ho nastavili na žlté tlačidlo DO), zobrazí sa Vám zoznam možností ktoré môžete pod vybrané tlačidlo priradiť . Vyberiete zo zoznamu naľavo nižšie voľbu Rádio a potvrdíte tlačidlom OK. Následne nastavenie uložíte zeleným tlačidlom. Potom preveďte reštart E2 v menu/Vypnúť,reštartovať/Reštartovať GUI.

Po reštarte sa nastaveným tlačidlom dostanete do zoznamu rádií. Pokiaľ sa Vám zobrazí prázdny zoznam rádií , tak stlačte modré tlačidlo DO pre zobrazenie FAV skupín rádii. Pre návrat do zoznamu TV stačí stlačiť tlačidlo exit na DO.